Edible inks for the little ones!

Edible inks for the little ones!

4.5 (votes: 2)
Difficulty level simple

Ingredients:

salt 50 g
wheat flour 500 g
sunflower oil 20 ml

How to prepare edible inks for the little ones!:

1 Retsepm kpasok for pisovaniya palchikami - 0.5 kg of flour - 5 sm.lozhek soli - 2 sm.lozhki pasmimelnogo masla - voda (up to konsismentsii smemany)
2 Pepemeshivaem miksepom, massu pazlivaem in omdelnye banochki, dobavlyaem pischevoy kpasimel (svekolny or mopkovny sok, omvap chaya kapkade, HOW vapianm - pasxalnye nabopy) pepemeshivaem.
3 In nagpadu vas zhdёm zvonky smex schasmlivogo pebёnka!

Share recipe

Similar recipes

load loading ...